FA

کویل احتراق

کویل احتراق

توضیحات
درباره محصول
تصاویر محصول

تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای احتراق مخلوط سوخت/هوا در موتور برعهده کویل می‌باشد. خروجی با ثبات و انرژی بالا تحت تمام شرایط عملکردی و در کل گستره دور موتور، کلید احتراق اثر بخش، در موتورهای با آلایندگی پایین و پر بازده امروزی می باشد.

سنسورهای سیستم مدیریت

کویل احتراق
شرح عملکرد

تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای احتراق مخلوط سوخت/هوا در موتور برعهده کویل می‌باشد. خروجی با ثبات و انرژی بالا تحت تمام شرایط عملکردی و در کل گستره دور موتور، کلید احتراق اثر بخش، در موتورهای با آلایندگی پایین و پر بازده امروزی می باشد.

کویل احتراق نوعی ذخیره کننده انرژی و مبدل است که ازسیم پیچ‌های اولیه و ثانویه پیچیده شده دور یک هسته آهنی تشکیل شده است. نقش این قطعه تبدیل ولتاژ پایین باتری خودرو به ولتاژ بالای مورد استفاده در شمع برای ایجاد جرقه می‌باشد.